Πολύδυμες Κυήσεις

Υπάρχουν τα διχοριονικά δίδυμα που βρίσκονται σε διαφορετικούς σάκους και έχουν διαφορετικούς πλακούντες από τους οποίους τρέφονται και τα μονοχοριονικά δίδυμα που μοιράζονται τον ίδιο σάκο κύησης και τον ίδιο πλακούντα. Τα μονοχοριονικά δίδυμα είναι πάντα όμοια στην εμφάνιση ενώ στην περίπτωση των διχοριονικών διδύμων η πιθανότητα να είναι όμοια είναι περίπου 1:7.

Όλες οι δίδυμες κυήσεις θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση συγκεκριμένων επιπλοκών και αυτές εξαρτώνται από τη χοριονικότητα.

Στα διχοριονικά δίδυμα υπάρχει περίπου ο 2πλάσιος κίνδυνος τουλάχιστον ένα από αυτά να έχει κάποια δομική, χρωμοσωμική ανωμαλία ή να εμφανίσει πλακουντιακή ανεπάρκεια και αυξημένο κίνδυνο προώρου τοκετού.

Τα μονοχοριονικά δίδυμα, παρόλο που έχουν μόνο ελαφρά αυξημένο κίνδυνο δομικών ανωμαλιών, εμφανίζουν σημαντικά αυξημένη περιγεννητική θνησιμότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί σε όλες  τις μονοχοριονικές κυήσεις υπάρχουν στον πλακούντα αγγειακές συνδέσεις μεταξύ των δύο εμβρύων. Ανισορροπία στη ροή του αίματος μέσω αυτών των αγγειακών συνδέσεων από το ένα έμβρυο, το δότη, προς το άλλο, το δέκτη έχει σαν αποτέλεσμα το σύνδρομο εμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης (Τwin to twin transfusion syndrome-TTTS). Περίπου στο 10% των μονοχοριονικών διδύμων αναπτύσσεται σοβαρής μορφής TTTS μεταξύ των  16 και 24 εβδομάδων κύησης. Το σύνδρομο, κλασσικά, εμφανίζεται με υδράμνιο (πολύ αμνιακό υγρό) στο σάκο του δέκτη και ανυδράμνιο (καθόλου ή πολύ λίγο υγρό) στο σάκο του δότη. Μια άλλη επιπλοκή που επίσης συμβαίνει περίπου στο 10% των μονοχοριονικών διδύμων είναι η υπολειπόμενη ανάπτυξη ενός από τα έμβρυα (επιλεκτική εμβρυϊκή υπολειπόμενη ανάπτυξη, FGR).

Η διαφορά στην αυχενική διαφάνεια ανάμεσα στα δίδυμα στις 11-13 εβδομάδες καθώς και η εξέταση συγκεκριμένων δεικτών μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρού συνδρόμου εμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης αίματος ή σοβαρής επιλεκτικής εμβρυϊκής υπολειπόμενης ανάπτυξης.

Η αντιμετώπιση είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις και συνίσταται στο καυτηριασμό των αγγειακών συνδέσεων μεταξύ των διδύμων και σε προσπάθεια διαχωρισμού του πλακούντα με laser. Η επέμβαση γίνεται πλέον και στην Ελλάδα με άριστα μέχρι τώρα αποτελέσματα από το γιατρό και την ομάδα του στο Αττικό νοσοκομείο.

Όλες οι δίδυμες κυήσεις, και ιδιαίτερα οι μονοχοριονικές πρέπει να παρακολουθούνται από έμπειρους και ενημερωμένους γιατρούς, ειδικούς στις κυήσεις υψηλού κινδύνου.