Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης

Γίνεται περίπου 6-10 εβδομάδες μετά την τελευταία  περίοδο.

Είναι σημαντικό γιατί επιβεβαιώνει ότι η κύηση αναπτύσσεται στο κατάλληλο μέρος  (ενδομητρίως) και δεν είναι εξωμήτριος κύηση (μια σχετικά σπάνια επιπλοκή που μπορεί όμως να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή της μητέρας).

Επίσης γίνεται ακριβής χρονολόγηση της κύησης ενώ σε περίπτωση πολλαπλής κύησης καθορίζεται ο αριθμός των εμβρύων και αν αυτά μοιράζονται τον ίδιο σάκκο ή βρίσκονται σε διαφορετικούς σάκκους.

Όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες, το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης, όταν γίνεται από εξειδικευμένους χειριστές, μπορεί όχι μόνο να προβλέψει τη βιωσιμότητα της κύησης και την πιθανότητα αποβολής 1ου τριμήνου αλλά ακόμα και σοβαρές επιπλοκές που συμβαίνουν πολύ αργότερα (προεκλαμψία και ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης).

Έμβρυα 7-8 εβδομάδων. Διακρίνεται ο αμνιακός σάκκος που τα περιβάλλει και ο λεκιθικός ασκός (3D δεξιά).